COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

Inschrijvingsformulier voor de vormingsdagen staat online -> klik op vorming

vorming CPBW - najaar 2017

Gevaarlijke stoffen

Overal aanwezig, in verschillende vormen, met verschillende gevaren; maar vaak zijn we er ons niet van bewust. Zijn de verplichte documenten en lijsten aanwezig en worden ze op het CPBW besproken? Worden de producten correct opgeslagen in de juiste omstandigheden? Zijn de etiketten op de producten aangepast aan de CLP-richtlijnen? Werden de risicoanalyses op de vergadering besproken? Wie mag er mee werken? Moeten ze op medisch onderzoek? Hoe gaat het personeel er mee om, is het personeel goed geïnformeerd? Recent bleek uit onderzoek dat onderhoudspersoneel vaak door deze stoffen lijdt aan beroepsziekten. En hoe zit het met asbest? Wat kunnen we als Comité verwachten van onze directie en wat kunnen we ondernemen? Is de asbestinventaris aanwezig? Wie heeft hem opgesteld en hoe is het gebeurd? Wordt de inventaris jaarlijks geactualiseerd? Is er een beheersprogramma opgesteld? Wat moet in zo’n programma in te staan? Wat moet het bestuur allemaal doen om wettelijk in orde te zijn en de risico’s zo laag mogelijk te houden?

De Vertrouwenspersoon

Nog steeds is er veel onduidelijkheid over deze nochtans belangrijke functie. Maandelijks ontvang ik minstens een vraag over wat mag en wat niet. Wie mag het nu worden? Wie niet? Een lid van het bestuur? Aan welke voorwaarden moet hij voldoen? Wat mag hij doen en wat niet? Rond welke problemen kan en mag hij werken? Wat is de verhouding met de interne preventieadviseur? Moet hij van alles een verslag maken? Hoe zit dat met de verhouding met de directeur of de syndicaal afgevaardigde? Op de vorming belichten we alle aspecten van deze functie.

Vorming voor de leden Inspraakorganen Welzijn op het Werk (CPBW, ABC, BC, TC, HOC, LOC CBE), preventieadviseur en vakbondsafgevaardigden (van scholen zonder bovenvermelde inspraakorganen) in samenwerking met COC.

Ik schrijf me nu in →

datum en locatie

  • woensdag 8 november 2017 in Salons Denotter - Torhoutsesteenweg 76 te Zedelgem

agenda

8.30 Verwelkoming met koffie en frisdrank.

9.00 Gevaarlijke stoffen en asbest in onze onderwijsinstellingen

10.45 Koffiepauze

11.00 De vertrouwenspersoon

11.45 Varia, vragen, commentaren, bedenkingen.

12.00 Einde + aansluitend mogelijkheid tot maaltijd voor de ingeschrevenen

Zoals vorige keer lichten we ook een werkdocument toe waarmee je met je medeafgevaardigden op de Comitévergadering aan de slag kan.
Indien u ter voorbereiding van deze vormingssessie reeds vragen, suggesties hebt, mag u die steeds mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

inschrijven 

U kunt zich inschrijven voor deze vorming tot 5 dagen voor de vormingsdag.
Wie niet ingeschreven is, kan niet deelnemen.
Wij stellen voor om, indien mogelijk, per scholengemeenschap bij een vormingsplaats aan te sluiten. Een syndicale vrijstelling ontvangt u na inschrijving.

Ik schrijf me nu in →

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school.

Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties.

Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut. Het niet kunnen voorzien in een korte vervanging doet geen afbreuk aan het recht op vorming.

Het attest voor syndicaal verlof wordt per mail bezorgd.