COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

Inschrijvingsformulier voor de vormingsdagen staat online -> klik op vorming

vorming VA/LOC - voorjaar 2018 

Vakbond is een werkwoord!
We gaan samen op weg voor degelijk vakbondswerk in onze scholen. 

Samen verdiepen we ons in onze engagementen.
Al onze militanten moeten op de hoogte zijn van een aantal rechten en plichten om hun engagement in praktijk te brengen.
We bekijken dit met zowel de mensen van het gesubsidieerd vrij als het gesubsidieerd officieel onderwijs.
Vakbond is een werkwoord, met mensen en ‘tools’. Hoe ga ik aan de slag binnen syndicale netwerken? Hoe vervul ik mijn taak als professionele militant? We bekijken hoe de syndicale activiteitenkalender en de COV-website je hierin helpen.
Samen maken we er werk van om de arbeidsomstandigheden van alle personeelsleden in jouw school te optimaliseren.

data en locaties

  • donderdag 22 februari 2018 : Zaal Broeders Maristen te Pittem
  • maandag 26 februari 2018 : CC De Brouckere te Torhout
  • donderdag 1 maart 2018 : Xpo Meeting Center te Kortrijk
  • donderdag 8 maart 2018 : Zaal Ruytershove te Izegem
  • donderdag 15 maart 2018 : Puur (’t Rozenhof) te Klerken

agenda

 

volgt later ...

inschrijven 

U kunt zich inschrijven voor deze vorming tot 5 dagen voor de vormingsdag.
Mocht het niet lukken via formulier dan mailt u naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. U deelt uw naam, uw lidnummer en uw gekozen vormingsplaats mee.
Wie niet ingeschreven is, kan niet deelnemen.
Wij stellen voor om, indien mogelijk, per scholengemeenschap bij een vormingsplaats aan te sluiten. Een syndicale vrijstelling ontvangt u na inschrijving.

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school.

Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties.

Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut. Het niet kunnen voorzien in een korte vervanging doet geen afbreuk aan het recht op vorming.