COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit

 syndicalepremie

 

 

 

 

 
 
 
 
Vul je ook de enquête in?

 

Basis ligt straks in je brievenbus. 

Voor West-Vlaanderen lees je zeker dit...

straks in Basis  → 

 


COV West-Vlaanderen organiseert: infoavond EdTech – digitale leermiddelen

Woensdag 23 februari 2022 van 18.30 tot 20.30 uur
CC de Brouckere, Aartrijkestraat 6, Torhout

EdTech – digitale leermiddelen
door Pieter Sprangers - onderwijsdesigner ‘domo de refontiro’ – docent – wetenschappelijk onderzoeker

 • Vervangen we in de toekomst alle papieren leermiddelen door digitale leermiddelen?
 • Wie is de digital twin voor een leraar?
 • Worden leraren in de toekomst vervangen door robots?
 • Wat is EdTech ? Wat is de meerwaarde ervan voor onze onderwijskundige kernpraktijk?
 • Wat betekenen begrippen als AI, VR, AR, immersive learning, ... en welke meerwaarde hebben ze voor onze klaspraktijk?
 • Hoe geven we krachtige digitale didactiek vorm?
 • Wat zijn kwaliteitsvolle voorbeelden van EdTech en hoe scheid je het kaf van het koren?
 • Hoe neem je het perspectief van de leerling, de ouder, de leraar en de directeur mee in de digitale transformatie van een school?
 • Hoe geef je in je school een digitale transformatie vorm?

ik schrijf me in  → 


Wat zijn de maatregelen na de kerstvakantie?

Op 22 december was er corona-overleg tussen minister van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijspartners en de experten, om terug én vooruit te kijken. De maatregelen, vooral het dragen van mondmaskers door kinderen vanaf 6 jaar werpen hun vruchten af. Het aantal besmettingen onder leerlingen en leraren is vorige week drastisch gedaald, meer dan in de samenleving. Dit toont nogmaals aan dat iedereen in onderwijs zijn uiterste best doet om de veiligheidsmaatregelen na te leven. Bedankt daarvoor!

100% contactonderwijs
We blijven voorzichtig maar als we de opmars van de omikron-variant in de kerstvakantie kunnen indijken dan starten alle basisscholen op 10 januari terug met 100% contactonderwijs. Met behoud van de maatregelen van voor de extra vakantieweek:

 • mondmaskers vanaf 6 jaar
 • zo min mogelijk groepen leerlingen mengen
 • digitaal vergaderen
 • geen derden die niet essentieel zijn voor de onderwijsopdracht
 • geen meerdaagse uitstappen (sneeuw- of bosklassen) 

De federale overheid neemt de mondmaskerplicht en het verbod op meerdaagse uitstappen op in hun koninklijk besluit zodat er voor de scholen rechtszekerheid is.

Andere maatregelen
Uiteraard blijven de andere maatregelen ook nog steeds van kracht: handen ontsmetten, afstand houden, CO2-meters gebruiken en ventileren. Deze maatregelen gelden in principe tot 28 januari. Begin januari komt het overlegcomité opnieuw samen. Hopelijk moeten dan niet nogmaals verstrengingen opgelegd worden.

Quarantainestrategie
Begin januari is er nog een overleg tussen de overheid en de experten over de test- en quarantainestrategie. In afwachting van het resultaat daarvan blijft de regel dat bij twee besmettingen in een klasgroep in dezelfde week de klas in quarantaine gaat. Moet jouw kind in quarantaine dan blijft verlof wegens overmacht mogelijk.

We wensen jou een deugddoende vakantie! 

Het COV staat voor je klaar.


De gevolgen van de week extra kerstvakantie

De kerstvakantie - voor leerlingen én onderwijspersoneel - start officieel op 20 december 2021. Een week vroeger dan gepland. Een goede beslissing? Voor de ene school komt deze week te laat - zij hebben er al een week quarantaine opzitten - voor de andere school is het een verademing voor de kinderen en de personeelsleden. Maar wat zijn de gevolgen voor jou als personeelslid?

Opvang voorzien of niet?

Nee, de school moet niet zelf voor opvang zorgen. Maar …

Er zal altijd een groep ouders zijn die hun kinderen niet zelf kunnen opvangen omdat zij bijvoorbeeld in een cruciale niet-telewerkbare sector werken (denk maar aan de zorgsector) of omwille van een kwetsbare thuissituatie.

Daarom zijn er deze stappen :

 • De school geeft vragen van ouders voor opvang door aan het lokale bestuur. Het is belangrijk te benadrukken dat het gaat over noodopvang. Gezien de hoge circulatie van het virus binnen de groep kinderen van deze leeftijdscategorie en de hoge uitval wegens ziekte of quarantaine bij leraren en kinderbegeleiders, blijven we er op rekenen dat de ouders zoveel als mogelijk zelf oplossingen zoeken.
 • De lokale besturen, het lokaal onderwijsveld en de buitenschoolse kinderopvang zitten samen om de noodopvang te organiseren. Mogelijk wordt ook de brede welzijns- en vrijetijdssector en het vrijwilligerswerk betrokken.
 • Als de opvangnood te groot is voor de lokale overheid, kan hulp gevraagd worden. Wil je mee instaan voor de opvang in zo’n buitenschools initiatief dan doe je dat uit vrije wil, het kan zeker niet verplicht worden. De regels voor vrijwilligers zijn van toepassing! Als vrijwilliger mag je bij dezelfde werkgever nooit dezelfde activiteiten uitoefenen én als personeelslid én als vrijwilliger. Je kan dus als personeelslid niet als vrijwilliger de opvang georganiseerd door je eigen schoolbestuur verzorgen. Bij een ander schoolbestuur kan je wel als vrijwilliger werken.

De week van 20 december: de regels van een vakantie gelden

 • Het is vakantie voor alle onderwijspersoneelsleden.
 • Je bent met vakantie, je school moet geen afwezigheid of dienstonderbreking doorgeven aan AgODi. Tenzij je natuurlijk vanaf 20 december een specifiek verlofstelsel of dienstonderbreking aanvroeg zoals bijvoorbeeld een vorm van loopbaanonderbreking of bevallingsverlof.
 • Valt deze verlengde vakantieperiode binnen je aanstelling als tijdelijk personeelslid? Dan geldt de periode van 20 tot 25 december als effectief gepresteerde dagen om je TADD-recht te berekenen.
 • Je hebt als tijdelijk personeelslid een aanstelling tot aan de start van de kerstvakantie (17 december) en je kan opnieuw starten in een andere aanstelling op 10 januari? Voor de vakantiedagen tussen deze twee aanstellingen heb je recht op salaris volgens je aanstelling voor de vakantie.
 • Het schoolbestuur bood je een aanstelling aan vanaf 20 december ter vervanging van een personeelslid met verlof of dienstonderbreking. Enkel als dat verlof of die dienstonderbreking van de titularis effectief ingaat op 20 december, zal jouw contract of aanstelling kunnen starten. Informeer je hierover bij de directeur van de school.
 • Ook voor contractueel aangestelde arbeiders of bedienden in de school geldt de gewone vakantieregeling. Zij kunnen in geen geval verplicht worden om gewettigd afwezig te zijn zonder loon. 

Het COV staat voor je klaar!

Zie je door het bos de bomen niet meer? Twijfel je nog over de situatie in jouw school? Contacteer onze dienstverlening of jouw inspraakbegeleider.


Versnelde derde prik is een must

Het coronavirus treft het basisonderwijs erg hard. Steeds meer klassen en zelfs scholen lopen leeg. Het overblijvende personeel houdt zich met veel inzet staande tussen al het jonge, niet gevaccineerde geweld.

De aangekondigde maatregelen komen dan ook niets te vroeg. Het COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs, richtte eerder deze week al een brief aan de Hoge Gezondheidsraad en de  Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Een versnelde derde prik voor al het personeel in het basisonderwijs is een must. We zijn blij dat de boodschap is aangekomen en dat die prioriteit inderdaad zal worden gegeven. We verwachten morgen een duidelijk plan van de ministers van volksgezondheid.

Natuurlijk is dat niet het enige dat moet gebeuren om van scholen een veilige werkplek te maken. De minister maakt nu eindelijk geld vrij voor de aankoop van zelftesten en CO2 meters op school. Wij vroegen ook meer voorzichtigheid bij het toelaten van derden op een school en vragen om het organiseren van extra activiteiten uit te stellen. Net zoals in andere sectoren telewerken deels verplicht wordt, moeten ook in het onderwijs vergaderingen en ander overleg zoveel mogelijk digitaal georganiseerd worden. 

Het basisonderwijs is niet alleen een leer-plek voor meer dan 700 000 kinderen. Het is ook een werkplek voor bijna 79 000 personeelsleden. Een aantal onder hen werken in verschillende klassen of zelfs in verschillende scholen. Hoewel het personeel zijn uiterste best doet, kan je in een school geen steriele omgeving creëren zoals in een ziekenhuis. Enkel handhygiëne en mondmaskers voor personeel en voor kinderen vanaf 10 jaar zijn mogelijke beschermingsmiddelen. Afstand houden loopt niet van een leien dakje. Kinderen zijn – gelukkig! – levendige en vaak impulsieve wezens. De cijfers tonen aan dat vaccinatie werkt maar in de basisscholen kan dat enkel voor de leerlingen die al 12 jaar geworden zijn. Toch willen wij de scholen zo lang mogelijk open houden, maar dan wel op een veilige manier. Veilig voor iedereen die er leert én werkt.

Tot slot willen we de hele samenleving en vooral ook de ouders oproepen om alle gezondheidsmaatregelen te respecteren. Alleen als iedereen aan hetzelfde zeel trekt, is er een uitweg uit deze crisis.

Hilde Lavrysen
Adjunct-algemeen secretaris COV


De Franse gemeenschap besliste om vanaf schooljaar 2022-2023 de zomervakantie in te korten en de krokus- en herfstvakantie uit te breiden. Is daar in Vlaanderen bij het onderwijspersoneel ook een draagvlak voor?

Het COV wil dit debat mee voeren. Daarvoor hebben we jouw mening nodig! Hoe kijk jij naar het inkorten van de zomervakantie? Laat je stem horen!

Schermafbeelding 2021 11 24 om 09.47.39

Vul de bevraging (10 minuten) in.  → 


COV-Senioren Oostende-Torhout – Uitnodiging Kerstfeest 15 december 2021

Na bijna 2 jaar corona, kunnen we weer veilig ‘uit ons kot’. Sedert 1 oktober komen de verschillende seniorenclubs weer samen en … met succes! Spontaan denken we dan ook aan ons jaarlijks gezellig feest in Groeneveld, waarvoor hier de uitnodiging. We hopen u na zo’n lange tijd opnieuw te ontmoeten!

Weet dat iedereen welkom is. Wij kunnen slechts de personen uitnodigen waarvan we het adres kennen. Inschrijven of mer info bij Frans Crevits: 050 21 15 09 – 0477 62 36 44


Nieuws van Kring Roeselare-Izegem

Op 9 november vergaderde het kringbestuur in zaal Schiervelde te Roeselare. We deden dit op een coronaveilige manier. De stand van zaken i.v.m. 'Samen School Maken' in de verschillende scholen van onze scholengemeenschapppen;CAOXII; de ledencijfers;de GGG toetsen;info uit de ped. com. en de seniorenkalender enz..werden besproken. Een vruchtbare vergadering!

20211109 310 1

Op 16 november kwamen een veertigtal senioren bijeen te Roeselare om een voordracht van professor Magda Devos bij te wonen. Zij schetste het gebruik van de bijnamen tot de erfelijke familienamen in Vlaanderen vanaf ca 1200.De familienamen van de aanwezigen werden ondergebracht in vele categorieën nl. volgens de woonplaats, volgens hun beroep... Een boeiende uiteenzetting over de herkomst van de familienamen.

20211129 310 2


Senioren Kring Roeselare-Izegem

Sardinië:Juweeltje in de Middellandse Zee!Een aanrader!

Sardinië is na Sicilië het grootste eiland in de Middellandse Zee en onderscheidt zich echt van de rest van Italië. U zal overdonderd worden door de pure schoonheid van het eiland met haar kristalheldere baaien, ongerepte natuur,intrigerend kruispunt van culturen en een eenvoudige, maar verrukkelijke keuken.

8 dagen / 7 nachten  van 28 mei tot en met 4 juni 2022.

Meer details over het programma  zijn te bekomen bij corteville.marcel@scarlet.be of bij erik.maselis@outlook.com


Seniorenfeest 2021

Samen met enkele vrienden denken we dat het beter is nog geen provinciaal seniorenfeest te organiseren in september 2021.

We geloven dat het zeker wel zal kunnen doorgaan op de derde woensdag van september 2022.

Volgens ons is het noodzakelijk dat de eigen clubwerking opnieuw opgestart wordt in het najaar. We denken dat er wel geslaagde herfst- en vooral kerstfeesten kunnen doorgaan. Misschien zijn er ook goed voorbereide wandelingen of fietstochten mogelijk.

Zeker zullen er wellicht overal nieuwe senioren in de clubwerking moeten bijkomen. Tijdens de voorbije jaren is er toch heel wat gebeurd. We hopen dat nieuwe mensen binnen COV verantwoordelijkheid willen nemen. We mogen nu bij de heropstart onze trouwe en sterke clubvoorzitters niet in de kou laten staan. Onze generatie beseft maar al te goed hoe een sterke C0V werking ons allen goed doet. Solidariteit mag bij dit alles niet alleen maar een woord blijven.

Vol enthousiasme kijken we uit naar de eerste bijeenkomsten en zijn we ook meer dan ooit overtuigd van een noodzakelijke sterke seniorenwerking bij de gepensioneerde leden van het COV.

Met vriendelijke groet,

Frans Crevits


Nieuws van Kring Roeselare-Izegem

Op 11 oktober volgden een 17-tal vakbondsafgevaardigden de COV-vorming in het domein Gistelhove te Izegem.We vernamen van de provinciale ondervoorzitter Dirk Delaere de actualiteit.De inspraakcoördinator Kris Vanbaelen besprak uitvoerig de rechtspositie nl. TADD en vaste benoeming.Er werd gefocust op de technische achtergronden in het decreet rechtspositie.Ook het ACV-VELOproject werd toegelicht.
Een meer dan geslaagde najaarsmilitantenvorming.

311 oktober02