COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit

 syndicalepremie

 

 

 

 

 
 
 
 
Schrijf je in voor de vorming CPBW van 27 april.
Word lid van het COV!  Dat kan heel eenvoudig via onze website: vul het aansluitingsformulier online in. 
Je kan ook mailen naar ikwordcovlid@acv-csc.be of bellen naaronze ledenadministratie op 02 244 37 00 .
Ook je COV-vakbondsafgevaardigde in je school kan je verder helpen. 
 • Wat moet ik doen om mijn TADD te behalen? 
 • Ik denk dat er een fout gebeurde bij de betaling van mijn salaris...
 • Wat betekent het voor mijn pensioen als ik deeltijds ga werken?
 • Ik heb een arbeidsongeval gehad en ben lange tijd thuis, wat zijn mijn rechten?

Werken in het onderwijs: een prachtig vak, maar niet altijd eenvoudig…

 • Je bent actief in het gesubsidieerd basisonderwijs (kleuter en lager)?
 • Je bent onderwijzer, kleuteronderwijzer, kinderverzorger, leermeester, ICT- of zorgcoördinator, directeur, paramedicus, administratief personeel, inspecteur, pedagogisch begeleider of adviseur?
 • Je wil advies over je loopbaan, je rechten kennen en bijdragen aan werkbaar werk en kwaliteitsvol onderwijs?

Het COV staat voor je klaar!

Word lid van het COV, de grootste onderwijsvakbond van het basisonderwijs. Wij zijn jouw partner voor, na en tijdens school. Wij komen op voor jouw belangen, zowel individueel als collectief, als personeelslid in het onderwijs. Als lid van het COV ben je solidair met al je collega's uit het basisonderwijs, samen sterk.
Van solidariteit wordt iedereen beter. De kracht van het COV schuilt in het groot aantal (ruim 38.000) enthousiaste leden, in jou dus. Het COV, meer dan een lidkaart!

Een breed netwerk

Het COV staat achter je met een sterk team van vrijgestelden, studiedienstmedewerkers, juristen en technisch ondersteuners. We zijn sterk lokaal veranderd en dus bij jou in de buurt! Je kunt met al je vragen en problemen terecht bij: 
 • De vakbondsafgevaardigde van het COV in jouw school: jouw eerstelijnshulp op je eigen werkvloer
 • De medewerkers van de kring-, regio- en provinciale besturen van het COV
 • Een medewerker van het dienstbetoon op een zitdag in jouw regio
 • De vrijgestelde secretarissen van jouw regio
 • De gespecialiseerde medewerkers van het algemeen secretariaat van COV voor juridische vragen, vragen over pensioen, salaris.... 

Samen sterk: belangenverdediging

Het COV brengt jouw stem naar voren in het debat in heel wat overlegstructuren. Via collectieve belangenverdediging en cao-onderhandelingen behalen we heel wat belangrijke resultaten. Zo is het COV aanwezig op vele niveaus en nemen we het op voor jou en je collega’s in deze overlegorganen:
 • In iedere school: ABC, LOC, OCSG, Ondernemingsraad, Comité Preventie en Bescherming op het Werk
 • Bij de onderwijskoepels: VSKO, OVSG
 • Bij de regering: Vlaamse en federale regering
 • Bij diverse syndicale en algemene overlegorganen: ACV, Beweging.net, VLOR, overlegstructuren en –comités van het vrij, katholiek en officieel onderwijs,… 
 • Internationaal: bij de Europese en internationale onderwijsoverlegorganen ETUCE (European Trade Union Comittee for Education) en EI (Education International).

Voordelen

Wat krijg je allemaal als lid van het COV?
 • Optimale bescherming van burgerlijke aansprakelijkheid en bij arbeidsongevallen (OHBV en Speciale Kas) 
 • Juridische bijstand
 • Syndicale premie (via het FCSOD), wat je netto lidgeld terugbrengt naar 0.25 euro per dag
 • Vijftienmaal per jaar het vaktijdschrift 'Basis' gratis in je brievenbus, met breed maatschappelijke, actueel-pedagogische en syndicale thema's, nieuwe regelgevingen. Om moeiteloos de vinger aan de pols te houden op onderwijsvlak!
 • Extra en up-to-date informatie op onze website als je inlogt met je lidnummer
 • Deelname aan syndicale en pedagogische activiteiten in jouw regio
 • Lees alles rustig na in onze voorstellingsfolder Het COV, meer dan een lidkaart!
Wat krijg je nog extra als lid van het ACV?
 •  Loopbaanbegeleiding en advies
 • Ondersteuning bij werkloosheid (dossier, uitkeringen) in ACV-dienstencentra in heel Vlaanderen
 • Toegang tot allerlei e-services (digitale dienstverlening) en extra informatie op www.acv-online.be

Hoe lid worden?

 • Contacteer onze ledenadministratie op 02 244 37 00  of mail naar ikwordcovlid@acv-csc.be
 • Of neem contact op met je COV-vakbondsafgevaardigde op je school. 
 • Online aansluiten kan natuurlijk ook: vul het aansluitingsformulier online in
 • Woon je in het buitenland? Sluit je dan online aan met dit formulier
 • Veranderen je persoonlijke gegevens (adres, gezinstoestand...) of professionele situatie (functie, betalingscategorie...) in de loop van het jaar? Laat het ons zo snel mogelijk weten!

Hoe betaal ik?

Je kan je lidmaatschapsbijdrage betalen op twee manieren:
 • met een overschrijving (eenmalige betaling per jaar)
 • met een SEPA-mandaat (=jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijkse 'domiciliëring). Vul hiervoor de Europese domiciliëringsaanvraag in die je bij onze ledenadministratie kan opvragen en stuur hem terug met de bijgevoegde gefrankeerde envelop die je ontvangt.
 • Betaal de juiste bijdrage! Een overzicht vind je hier.

Maak me nu lid →