COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit

 syndicalepremie

 

 

 

 

 
 
 
 
Schrijf je in voor de vorming CPBW van 27 april.

vorming VA/LOC - najaar 2021

Nieuwe collega’s kunnen in de toekomst sneller TADD worden. Mede daardoor veranderen ook de spelregels voor onder meer de vaste benoeming. We focussen op de technische achtergronden opgenomen in het decreet rechtspositie en trekken dit door naar ons syndicale werk. 

Als VA krijgen jullie met deze wijzigingen een zeer belangrijke taak! 

Ook lichten we kort het ACV-VELO project toe. 

data en locaties

 • donderdag 30 september in zaal Puur te Klerken (VOLZET)
 • maandag 11 oktober in Domein Gistelhove te Izegem - Emelgem (nieuwe locatie)
 • donderdag 14 oktober in Broeders Maristen te Pittem
 • maandag 18 oktober in Salons Denotter te Zedelgem (VOLZET)
 • donderdag 21 oktober in Xpo Meeting Centre te Kortrijk

agenda

 
 • Je leert de regelgeving over de rechtspositie raadplegen. Onder andere over aanvangsbegeleiding en beoordeling, TADD en vaste benoeming, overgangsmaatregelen,…
 • Je kent de nieuwe voorwaarden voor TADD en vaste benoeming.
 • Je oefent met je collega’s het gebruik van ons zevenstappenplan ter ondersteuning van de onderhandelingen over deze thema’s. 
 • Je wisselt ervaringen, tips en valkuilen uit.
 • Je leert meer over de mogelijkheden van het VELO-project en verneemt wie in je school de Verantwoordelijke Leden Opvolging (VELO) wordt.

We beginnen stipt om 9.00 uur. Het einde is voorzien om 16.00 uur.

08.45 : ontvangst
        09.00 : start van de vormingsdag
        10.30 : pauze
        12.15 : lunch
        13.30 : vervolg van de vormingsdag
        15.00 : pauze
        16.15 : afsluit van de dag

inschrijven 

U kunt zich inschrijven voor deze vorming tot 10 dagen voor de vormingsdag .
Wie niet ingeschreven is, kan niet deelnemen.
Wij stellen voor om, indien mogelijk, per scholengemeenschap bij een vormingsplaats aan te sluiten. Een syndicale vrijstelling ontvangt u na inschrijving.

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school.

Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties.

Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut. Het niet kunnen voorzien in een korte vervanging doet geen afbreuk aan het recht op vorming.

Je kan inschrijven via dit inschrijvingsformulier.