COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit

 syndicalepremie

 

 

 

 

 
 
 
 
Schrijf je in voor de vorming CPBW van 27 april.

De COV-structuur is een actieve structuur waarbij elk tandwiel, groot of klein, het geheel in beweging kan zetten. Wij streven ernaar om de besluitvorming in het COV te laten dragen door veel militanten en bestuursleden. In zijn syndicale en pedagogische werking wil het COV steeds een lid-nabije vakbond zijn. De manier waarop de verschillende bestuursinstanties gestructureerd zijn, maakt dat ook mogelijk. In de vijf provinciale verbonden zijn er 34 kringen en 7 regio’s, raden, bestuursraden en congressen. Er zetelen afgevaardigden in de nationale raad, bestuursraad, commissies en sectorcomités.

Je woonplaats of school is meestal de link naar de kring waar je toe hoort. Je zal meestal de activiteiten van je eigen kring volgen maar je bent steeds welkom op die van een andere kring. Allen COV !