COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

Je kan je NU inschrijven voor de infodagen van eind augustus.

vorming CPBW - najaar 2018

Graag nodigt COV je uit voor de volgende vormingssessie voor de leden van de Inspraakorganen Arbeidswelzijn (Basiscomités, Comités Preventie en Bescherming op het Werk, Tussencomités, …) in onderwijs. We gaan terug naar de basis: de brandveiligheid en -preventie in onderwijs.

Vorming voor de leden Inspraakorganen Welzijn op het Werk (CPBW, ABC, BC, TC, HOC, LOC CBE), preventieadviseur en vakbondsafgevaardigden (van scholen zonder bovenvermelde inspraakorganen) in samenwerking met COC.

Ik schrijf me nu in →

datum en locatie

  • woensdag 10 oktober 2018 van 8.30 tot 12.00 in Salons Denotter - Torhoutsesteenweg 76 te Zedelgem

agenda

1. In het eerste deel geven we jullie kennis mee die je onmiddellijk in de praktijk kan omzetten. Hoe ontstaat brand, hoe maakt brand slachtoffers, hoe kunnen we ons beschermen tegen brand, … We maken als het ware een rondgang brandveiligheid in de instelling. Hoe dient de brandveiligheid in onze instelling er uit te zien: welke middelen moeten minimaal aanwezig zijn? We staan ook stil bij hoe brandpreventie kan falen. Aan de hand van voorbeelden, kleine oefeningen toetsen jullie de kennis onmiddellijk aan de praktijk.

2. In het tweede luik bespreken we hoe het Comité brandpreventie op de vergaderagenda kan zetten. We bespreken de onderwerpen brandpreventie die op de Comitévergaderingen aan bod MOETEN komen: de risicoanalyse brandpreventie, de brandbestrijdingsdienst, de evacuatie, het brandpreventiedossier, het onthaal van de hulpdiensten, het noodplan, de informatie en opleiding van het personeel, …. Meerdere levensreddende aspecten waaraan het Comité mee invulling geeft. Heb je zelf mogelijk interessante documentatie, voorbeelden, breng ze gerust mee. Vragen over plaatselijke knelpunten kunnen aan bod komen. Indien u ter voorbereiding van deze vormingssessie reeds vragen, suggesties hebt, mag u die steeds mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na de vorming stellen we de presentatie ter beschikking zodat je met je medeafgevaardigden op de Comitévergadering aan de slag kan.

  • 08.30 verwelkoming met koffie en frisdrank
  • 09.00 brandpreventie: risico’s, feiten, beschermende maatregelen, wat kan er mislopen, …
  • 10.45 koffiepauze
  • 11.00 brandpreventie: wat MOET op het Comité ter sprake komen
  • 11.45 varia, vragen, ...
  • 12.00 einde en een maaltijd voor de tijdig ingeschrevenen

inschrijven 

U kunt zich inschrijven voor deze vorming tot 7 dagen voor de vormingsdag.
Wie niet ingeschreven is, kan niet deelnemen.
Wij stellen voor om, indien mogelijk, per scholengemeenschap bij een vormingsplaats aan te sluiten. Een syndicale vrijstelling ontvangt u na inschrijving.

Ik schrijf me nu in →

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school.

Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties.

Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut. Het niet kunnen voorzien in een korte vervanging doet geen afbreuk aan het recht op vorming.

Het attest voor syndicaal verlof wordt per mail bezorgd.