COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

De CPBW-vorming voor het schooljaar 2018-2019 gaan door op 10/10/2018 en 13/03/2019.

vorming CPBW - najaar 2018

volgt later

Vorming voor de leden Inspraakorganen Welzijn op het Werk (CPBW, ABC, BC, TC, HOC, LOC CBE), preventieadviseur en vakbondsafgevaardigden (van scholen zonder bovenvermelde inspraakorganen) in samenwerking met COC.

Ik schrijf me nu in →

datum en locatie

  • woensdag 10 november 2018 in Salons Denotter - Torhoutsesteenweg 76 te Zedelgem

agenda

volgt later

inschrijven 

U kunt zich inschrijven voor deze vorming tot 5 dagen voor de vormingsdag.
Wie niet ingeschreven is, kan niet deelnemen.
Wij stellen voor om, indien mogelijk, per scholengemeenschap bij een vormingsplaats aan te sluiten. Een syndicale vrijstelling ontvangt u na inschrijving.

Ik schrijf me nu in →

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school.

Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties.

Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut. Het niet kunnen voorzien in een korte vervanging doet geen afbreuk aan het recht op vorming.

Het attest voor syndicaal verlof wordt per mail bezorgd.