vorming CPBW - najaar 2019

Graag nodigt COV je uit voor de volgende vormingssessie voor de leden van de Inspraakorganen Arbeidswelzijn (Basiscomités, Comités Preventie en Bescherming op het Werk, Tussencomités, …) in onderwijs. We gaan terug naar de basis: de brandveiligheid en -preventie in onderwijs.

Vorming voor de leden Inspraakorganen Welzijn op het Werk (CPBW, ABC, BC, TC, HOC, LOC CBE), preventieadviseur en vakbondsafgevaardigden (van scholen zonder bovenvermelde inspraakorganen) in samenwerking met COC.

We bespreken drie onderwerpen:

 • opstart van de Sociale Verkiezingen (beknopt)
 • de rol van het Comité en de directie bij de SV
 • de bepaling van de technische bedrijfseenheid; de categorieën van functies (arbeiders, bedienden, leidinggevenden; datum en plaats van de SV; het aantal mandaten; de kiezerslijsten; de kandidatenlijsten; elektronisch stemmen; …
 • de provinciale ondersteuning en wat bij betwistingen ?
 • de interne preventiedienst en de interne preventieadviseur
 • de opdrachten en taken van de interne dienst en preventieadviseur
 • de positie en het statuut van de preventieadviseur
 • de tijdsbesteding van de preventieadviseur (de nieuwe Prebes-rekentool) • de bevoegdheden van het Comité
 • de externe preventiedienst, de verschillende preventieadviseurs en het gezondheidstoezicht
 • de opdrachten en taken van deze externe preventieadviseurs • de financiële bijdragen en preventie-eenheden
 • het gezondheidstoezicht en de recente wijzigingen
 • de bevoegdheden van het Comité

Vragen of suggesties mag u die steeds doormailen naar jos.wouters@acv-csc.be. Na de vorming stellen we de presentatie ter beschikking zodat je met je medeafgevaardigden aan de slag kan.

Ik schrijf me in →

 

datum en locatie

 • woensdag 6 november 2019 van 8.30 tot 12.00 in Zaal Shamrock, Euromarktlaan 24 te Tielt

agenda

08.30 Verwelkoming met koffie en frisdrank

09.00 De opstart van de sociale verkiezingen

09.30 De interne preventiedienst

10.30 koffiepauze

10.45 De externe preventiedienst

11.45 Varia, vragen, ...

12.00 Einde en een maaltijd voor de tijdig ingeschrevenen

inschrijven 

U kunt zich inschrijven voor deze vorming tot 7 dagen voor de vormingsdag.
Wie niet ingeschreven is, kan niet deelnemen.
Wij stellen voor om, indien mogelijk, per scholengemeenschap bij een vormingsplaats aan te sluiten. Een syndicale vrijstelling ontvangt u na inschrijving.

Ik schrijf me in →

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school.

Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties.

Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut. Het niet kunnen voorzien in een korte vervanging doet geen afbreuk aan het recht op vorming.

Het attest voor syndicaal verlof wordt per mail bezorgd.