COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

syndicalepremie

 

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit

 

Het kan anders...

 

 

Inschrijvingsformulier voor de ISB directeurs en administratieve medewerkers alsook voor de vorming CPBW, staat online -> klik op vorming

vorming CPBW - voorjaar 2018

 

Graag nodigen wij je uit op de volgende vormingssessie voor de leden van de Inspraakorganen Welzijn (Basiscomités, Comités Preventie en Bescherming op het Werk, Tussencomités, …) in alle instellingen die met onderwijs begaan zijn.

 

Volgende twee onderwerpen staan op de agenda:

  1. Re-integratie bij langdurige ziekte blijft een actueel thema, ook in de pers. Sommige instellingen zijn gestart met de uitwerking van het beleid. We frissen de regelgeving op. We gaan na tot welke resultaten deze maatregel leidt? Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. We kaarten een aantal mistoestanden aan. Wat leren we van recente rechtspraak? Hoe kunnen we met welke mogelijke aanpassingen re-integratie in onderwijs meer kansen bieden? We houden beschikbaar materiaal tegen het licht. Van welke (financiële) tegemoetkomingen kan er mogelijk van gebruik maken? Materiaal waarmee we aan de slag kunnen!
  2. Agressie in onderwijs komt uit de taboesfeer. Hoe kunnen we als Comité een aanzet geven voor een agressiebeleid? Hoe pakt een instelling die uitwerking het best aan? Eerst staan we korte stil bij wat agressie is, de verschillende uitingsvormen, hoe het ontstaat en hoe we het kunnen anticiperen. We bekijken een beleidstekst, een vragenlijst die een school afnam om een zicht te krijgen op de situatie. Wat leren we er uit? Kunnen we agressie op school voorkomen? Is daarvoor een aanpak? Welke stappen zijn minimaal om een agressie-incident op te vangen en op te volgen? Waarop heeft een slachtoffer recht? Is elk agressie-incident een arbeidsongeval? Hoe zit het met de aangifte?

 

datum en locatie

  • woensdag 2 mei 2018 vanaf 8.30 tot 12.00 in Salons Denotter Torhoutsesteenweg 76, 8210 Zedelgem

agenda

08.30 Verwelkoming met koffie en frisdrank

09.00 Re-integratie na een langdurige ziekte in de praktijk

10.45 Koffiepauze.

11.00 Een agressiebeleid in mijn instelling

11.45 Varia, vragen, commentaren, bedenkingen.

12.00 Einde

ik schrijf me in  → 

inschrijven 

In de scholen waar er geen inspraakorgaan Welzijn is, hebben de vakbondsafgevaardigden de bevoegdheden van dit inspraakorgaan. Deze afgevaardigden zijn ook welkom op deze vorming. Bij twijfel, neem gerust contact met je provinciaal vrijgestelde. We stellen werkdocumenten ter beschikking waarmee je met je medeafgevaardigden op de Comitévergadering aan de slag kan. Indien u ter voorbereiding van deze vormingssessie reeds vragen, suggesties hebt, mag u die steeds doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij verzoeken U om in te schrijven via deze link en dit ten laatste op dinsdag 24 april 2018.

Gelieve ook aan te duiden of uw een klassieke, vegetarische of geen maaltijd wenst. U krijgt altijd een bevestigingsmail van uw inschrijving. De syndicale vrijstelling wordt u per mail bezorgd na inschrijving.

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school.

ik schrijf me in  →

Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties.

Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut. Het niet kunnen voorzien in een korte vervanging doet geen afbreuk aan het recht op vorming.

Het attest voor syndicaal verlof wordt per mail bezorgd.