COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit

 syndicalepremie

Het kan anders...

 

 

 

Je kan je NU inschrijven voor de infodagen van eind augustus.

vorming CPBW - voorjaar 2019

 

Aan de leden Inspraakorganen arbeidswelzijn op het Werk (CPBW, AB(O)C, BC, TC, HOC, LOC CBE) , alle preventieadviseurs en vakbondsafgevaardigden (van instellingen zonder inspraakorganen)Graag nodigt

 

COC je uit voor de volgende vormingssessie voor de leden van de Inspraakorganen Arbeidswelzijn in onderwijs. We bespreken drie onderwerpen: Burn-out, Arbeidsongevallen en de sociale verkiezingen in mei 2020. 

 • Burn-out

wat is burn-out en wat is het niet

hoe herkennen we burn-out bij onszelf en bij collega’s

de oorzaken

hoe verloopt een burn-out

de gevolgen voor het slachtoffer, de instelling en maatschappij

hoe terug aan de slag

welke mogelijkheden zijn er voor een lokale aanpak en vanuit het Comité

 • De sociale verkiezingen van mei 2020
 • wanneer opstarten en hoe
  de bedreiging door de schaalvergroting binnen
  onderwijsargumenten voor het lokale Comité
 • Arbeidsongevallen en Eerste hulp incidenten
 • wat is een (ernstig) arbeidsongeval en wat is een EH-incident
  waar vind ik de gegevens over de arbeidsongevallen, statistische cijfers
  de aangifte, de ongevallensteekkaart: wie en hoe  
  onderzoek van een arbeidsongeval, de analyse, de oorzakenboom
  op het Comité de aanpassing van de preventieplannen
  je rechten, en wat bij niet erkenning

Heb je zelf interessante documentatie, voorbeelden, laat ze gerust weten, zo mogelijk op voorhand. Indien u ter voorbereiding van deze vormingssessie reeds vragen, suggesties hebt, mag u die steeds doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na de vorming stellen we de presentatie ter beschikking zodat je met je medeafgevaardigden op de Comitévergadering aan de slag kan.

 

datum en locatie

 • woensdag 13 maart 2019 vanaf 8.30 tot 12.00 in Salons Denotter Torhoutsesteenweg 76, 8210 Zedelgem

agenda

08.30 Verwelkoming met koffie en frisdrank.

09.00 Burnout

10.30 Koffiepauze.

10.45 Sociale verkiezingen mei 2020

11.00 Arbeidsongevallen

11.45 Varia, vragen, ...

12.00 Einde en een maaltijd voor wie tijdig inschreef

 

inschrijven 

In de scholen waar er geen inspraakorgaan Welzijn is, hebben de vakbondsafgevaardigden de bevoegdheden van dit inspraakorgaan. Deze afgevaardigden zijn ook welkom op deze vorming. Bij twijfel, neem gerust contact met je provinciaal vrijgestelde. We stellen werkdocumenten ter beschikking waarmee je met je medeafgevaardigden op de Comitévergadering aan de slag kan. Indien u ter voorbereiding van deze vormingssessie reeds vragen, suggesties hebt, mag u die steeds doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij verzoeken U om in te schrijven via deze link en dit ten laatste op dinsdag 6 maart 2019.

Gelieve ook aan te duiden of uw een klassieke, vegetarische of geen maaltijd wenst. U krijgt altijd een bevestigingsmail van uw inschrijving. De syndicale vrijstelling wordt u per mail bezorgd na inschrijving.

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school.

 

Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties.

Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut. Het niet kunnen voorzien in een korte vervanging doet geen afbreuk aan het recht op vorming.

Het attest voor syndicaal verlof wordt per mail bezorgd.