COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

Je kan je NU inschrijven voor de infodagen van eind augustus.

ISB COV directeurs - najaar 2018

 

Een volledig personeelsdossier, een duidelijk opdrachtenpakket, een correct aanstellingscontract of –besluit, een juiste zending naar AgODi… zijn administratieve taken waar jij als schoolleider ook mee te maken krijgt. Het correct in en uit dienst stellen van personeelsleden kan nare gevolgen voorkomen en kwalitatief onderwijs bevorderen.

In samenwerking met het provinciaal verbond West-Vlaanderen organiseert het COV-secretariaat in-service-bijscholing voor directeurs basisonderwijs.

In samenwerking met het provinciaal verbond COV - West-Vlaanderen organiseert het COV-secretariaat in-service-bijscholing voor administratief medewerkers.

datum en locatie

  • dinsdag 16 oktober 2018 in CC De Brouckère te Torhout
  • ontvangst vanaf 8.30 - we beginnen stipt om 9.00 tot 12.00

agenda

  • Werken met het decreet rechtspositie.
  • De procedure kennen, begrijpen en omzetten naar praktijk.
  • Moeilijkheden in kaart brengen en oplossingen zoeken.
  • Leren van elkaar door uitwisseling van praktijkervaring.

inschrijven 

Je kan inschrijven voor deze vorming tot 5 dagen voor de vormingsdag.
Wie niet ingeschreven is, kan niet deelnemen. Er zullen alleen syllabi zijn voor de mensen die zich duidelijk vooraf inschreven.

locatie