COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit

 syndicalepremie

 

 

 

 

 
 
 
 
Schrijf je in voor de vorming CPBW van 27 april.

sectorcomités

buitengewoon onderwijs

Het buitengewoon onderwijs heeft een eigen opdracht en regelgeving en derhalve ook eigen problemen. Dit sectorcomité luister naar en speelt in op deze noden.

voorzitter : Dirk Delaere - bo@covwvl.be

administratieve medewerkers

De nieuwste groep is die van administratief personeel in de basisschool: een ondergewaardeerde groep die echter ook recht heeft op erkenning en waardering, want een onmisbare schakel in het schoolleven.

contactpersoon :

senioren

Het sectorcomité pensioenen richt zich op de problemen van de steeds grotere groep gepensioneerde leden. Vermeldenswaard zijn ook de verzorgde uitstappen, de voordelige reizen, de aangename informatie- en ontspanningsbijeenkomsten die meestal in clubverband worden ingericht. Jaarlijks organiseert het sectorcomité voor de gepensioneerde leden een provinciale ontmoetingsdag.

voorzitter: Frans Crevits - senioren@covwvl.be

directeurs

Ook de directeurs hebben hun eigen sectorcomité. De constante en de jongste jaren nog toegenomen druk vanuit diverse schoolbetrokken instanties bezorgen hen - naast de dagelijkse zorg voor een degelijke schoolorganisatie - meer dan genoeg problemen.

contactpersoon :

jonge leerkrachten

De jonge leerkrachten kampen met allerlei specifieke problemen eigen aan hun jong - zijn als: werk vinden, thuis raken in de school- en onderwijswereld, benoemd kunnen worden, … Maar zij kunnen ook nieuwe animo in onze COV-werking brengen.

contactpersoon :

kleuteronderwijs

Het kleuteronderwijs legt op een aantal vlakken eigen klemtonen en heeft andere behoeften dan klassen en scholen van het lager onderwijs.  Daarom heeft dit onderwijsniveau een afzonderlijk sectorcomité waarin de kleuteronderwijzeressen die door hun kringen worden afgevaardigd hun problemen en eisen bespreken.

contactpersoon :

gemeentelijk onderwijs

Het officieel gesubsidieerd onderwijs (afgekort OGO) moet zijn historische en pedagogische waarde niet meer bewijzen.  De positie van het personeel in het provinciaal en gemeentelijk onderwijs verantwoordt dat de leden in deze scholen  in het COV een eigen ontmoetingsplaats en gespreksforum hebben.

contactpersoon :

inspectie en begeleiding

Het algemeen sectorcomité Inspectie en Begeleiding is het COV-forum waarin de aangesloten inspecteurs en leden van de pedagogische begeleiding hun syndicale belangen aan de orde kunnen brengen.

contactpersoon :