COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit

 syndicalepremie

Het kan anders...

 

 

 

Je kan je NU inschrijven voor de infodagen van eind augustus.

vorming VA/LOC - sociale vaardigheden 3 - najaar 2018

volgt later

data en locaties

  • donderdag 4 oktober 2018 in Xpo Meeting Center te Kortrijk
  • donderdag 11 oktober 2018 in zaal Ruytershove te Izegem 
  • donderdag 18 oktober 2018 in CC De Brouckère te Torhout
  • donderdag 25 oktober 2018 in zaal Puur ('t Rozenhof) te Klerken

agenda

Ontvangst vanaf 8.30.
We beginnen stipt, eind van de dag is om 16.00.

inschrijven 

U kunt zich inschrijven voor deze vorming tot 5 dagen voor de vormingsdag .
Wie niet ingeschreven is, kan niet deelnemen.
Wij stellen voor om, indien mogelijk, per scholengemeenschap bij een vormingsplaats aan te sluiten. Een syndicale vrijstelling ontvangt u na inschrijving.

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school.

Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties.

Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut. Het niet kunnen voorzien in een korte vervanging doet geen afbreuk aan het recht op vorming.

Je kan inschrijven van zodra het inschrijvingsformulier hier onder komt...