COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit

 syndicalepremie

 

 

 

 

 
 
 
 
Je kan je vanaf heden inschrijven voor de infodagen eind augustus.

vorming VA/LOC - sociale vaardigheden

4-jaarlijkse vormingscyclus sociale vaardigheden i.s.m. de ACV-vormingsdienst: communicatie, vergaderen, onderhandelen, contacten leggen, ...

Jaar 4 : groeien in vaardigheden, communicatievalkuilen (kernkwadranten), assertiviteit

data en locaties

  • donderdag 7 november 2019 : Xpo Meeting Center te Kortrijk
  • donderdag 14 november 2019 : Zaal Ruytershove te Izegem
  • donderdag 28 november 2019 : Salons Denotter te Zedelgem
  • donderdag 5 december 2019 : Feestzaal Puur (’t Rozenhof) te Klerken

agenda

We bouwen verder op de vorming sociale vaardigheden van vorig werkjaar, maar we zorgen ook dat wie er toen niet bij was, kan aanpikken. Dit is de laatste vormingsdag van deze cyclus.
In deze vorming staat we stil bij de valkuilen bij het communiceren en assertiviteit. Vanuit een theoretische benadering zullen we kijken hoe we dit in de praktijk kunnen omzetten.
Als je deze vorming volgt zal je zeker sterker in je schoenen staan voor de rol die je dagelijks opneemt in je school!

voor wie?

Vakbondsafgevaardigden en personeelsvertegenwoordigers

Ontvangst vanaf 8.45 uur.
We beginnen stipt om 9.00 uur. Het einde is voorzien om 16.00 uur.

inschrijven 

Inschrijvingen worden afgesloten 5 dagen VOOR elke vorming.
Inschrijvingen beperkt tot maximaal 25 deelnemers per groep. Daarom snel inschrijven zodat wij genoeg vormers kunnen voorzien!
Wij stellen voor om, indien mogelijk, per scholengemeenschap bij een vormingsplaats aan te sluiten. Een syndicale vrijstelling ontvangt u na inschrijving.

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school.

Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties.

Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut. Het niet kunnen voorzien in een korte vervanging doet geen afbreuk aan het recht op vorming.

Inschrijven kan zodra het inschrijvingsformulier hieronder komt.