COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

Je kan je NU inschrijven voor de infodagen van eind augustus.

vorming VA/LOC - sociale vaardigheden - jaar 3 Onderhandelen

4-jaarlijkse vormingscyclus sociale vaardigheden i.s.m. de ACV-vormingsdienst: communicatie, vergaderen, onderhandelen, contacten leggen, ...

data en locaties

  • donderdag 4 oktober 2018 : Xpo Meeting Center te Kortrijk
  • donderdag 11 oktober 2018 : Zaal Ruytershove te Izegem
  • donderdag 18 oktober 2018 : CC De Brouckere te Torhout
  • donderdag 25 oktober, Feestzaal Puur (’t Rozenhof) te Klerken

agenda

We bouwen verder op de vorming sociale vaardigheden van vorig werkjaar, maar we zorgen ook dat wie er toen niet bij was, kan aanpikken. In deze vorming staat we stil bij :

  • Hoe onderhandelen?
  • Wat zijn kenmerken en belangrijke onderdelen van effectief onderhandelen?
  • Voorbereiden van een onderhandeling.
  • Onderhandelingstactieken. Na deze vorming zal je zeker sterker in je schoenen staan voor de rol die je dagelijks opneemt in je school!
  • van 8.45 tot 16.00

inschrijven 

U kunt zich inschrijven voor deze vorming tot 5 dagen voor de vormingsdag.
Wie niet ingeschreven is, kan niet deelnemen.
Wij stellen voor om, indien mogelijk, per scholengemeenschap bij een vormingsplaats aan te sluiten. Een syndicale vrijstelling ontvangt u na inschrijving.

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school.

Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties.

Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut. Het niet kunnen voorzien in een korte vervanging doet geen afbreuk aan het recht op vorming.