COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit

 syndicalepremie

 

 

 

 

 
 
 
 
Je kan je inschrijven voor de ISB directeurs / ISB administratieven.

vorming VA/LOC - voorjaar 2020

Op 1 september 2020 start een nieuwe cyclus van de scholengemeenschappen. We verduidelijken de gevolgen voor het personeel in de scholengemeenschap.
Samen ontdekken we de mogelijkheden van de COV-website.

data en locaties

 • maandag 10 februari 2020 in zaal Ruytershove te Izegem 
 • donderdag 13 februari 2020 in zaal Broeders Maristen te Pittem
 • maandag 17 februari 2020  in Salons Denotter te Zedelgem
 • donderdag 20 februari 2020 in Salons Cortina te Wevelgem 
 • donderdag 5 maart 2020 in zaal Puur ('t Rozenhof) te Klerken

(op het inschrijvingsformulier staan alleen de locaties die nog niet volzet zijn)

agenda

 • Opvolgen van het correct aanstellen en inzetten van personeel op niveau van de scholengemeenschap.
 • Inzichten verwerven over de rechtspositie van zowel tijdelijk als vastbenoemd personeel in de scholengemeenschap
 • Gevolgen voor rechtspositie kennen bij wijziging van scholengemeenschap en/of schoolbestuur.
 • Bespreken en uitdiepen van de verschillende onderhandelingsorganen in de scholengemeenschap.
 • Raadplegen van informatie op onze COV-website.
 • Laptop of tablet meebrengen.

Ontvangst vanaf 8.45 uur.

We beginnen stipt om 9.00 uur. Het einde is voorzien om 16.00 uur. 's Middags is een lunch voorzien.

inschrijven 

U kunt zich inschrijven voor deze vorming tot 12 dagen voor de vormingsdag.
Mocht het niet lukken via formulier dan mailt u naar vorming@covwvl.be U deelt uw naam, uw lidnummer en uw gekozen vormingsplaats mee.
Wie niet ingeschreven is, kan niet deelnemen.
Wij stellen voor om, indien mogelijk, per scholengemeenschap bij een vormingsplaats aan te sluiten. Een syndicale vrijstelling ontvangt u na inschrijving.

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school.

Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties.

Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut. Het niet kunnen voorzien in een korte vervanging doet geen afbreuk aan het recht op vorming.

Je kan inschrijven via onderstaand inschrijvingsformulier of klik hier.