COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit

 syndicalepremie

 

 

 

 

 
 
 
 
Schrijf je in voor de vorming CPBW van 27 april.

vorming VA/LOC - voorjaar 2022

Collega’s zijn vaak overbevraagd en als vakbondsafgevaardigde ben je mee de poortbewaker die de opdracht binnen de perken kan houden. Hoofdopdracht - Schoolopdracht – Opdracht, we loodsen je door alle begrippen en leren je ze goed toe te passen tijdens syndicale onderhandeling en overleg met je collega’s.

data en locaties

 • maandag 7 februari - online
 • donderdag 10 februari - online
 • maandag 21 februari - online

(op het inschrijvingsformulier staan alleen de locaties die nog niet volzet zijn)

agenda

 • Je krijgt inzicht in de algemene begrippen van de prestatieregeling.
 • Je weet welke taken en opdrachten behoren tot hoofdopdracht, schoolopdracht, opdracht, negatieve lijst en verzamelt hiervoor argumenten.
 • Je kan inschatten welke gevolgen deeltijds werken en gecombineerde opdrachten hebben op de prestatieregeling.
 • Je kan een dienstrooster beoordelen op basis van de regelgeving.
 • Je wisselt ervaringen uit over de aanvullende lestijden ‘samen school maken’ zowel naar organisatie als naar syndicale invulling en integreert nieuwe inzichten met oog op het volgende schooljaar.

niet vergeten

 • Laptop of tablet om online aan de slag te gaan

Aanvang vanaf 8.45 uur.

We beginnen stipt om 9.00 uur. Het einde is voorzien om 16.00 uur.

inschrijven 

U kunt zich inschrijven voor deze vorming tot 7 dagen voor de vormingsdag.
Mocht het niet lukken via formulier dan mailt u naar vorming@covwvl.be U deelt uw naam, uw lidnummer en uw gekozen vormingsplaats mee.
Wie niet ingeschreven is, kan niet deelnemen.
Wij stellen voor om, indien mogelijk, per scholengemeenschap bij een vormingsplaats aan te sluiten. Een syndicale vrijstelling ontvangt u na inschrijving.

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school.

Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties.

Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut. Het niet kunnen voorzien in een korte vervanging doet geen afbreuk aan het recht op vorming.

Je kan inschrijven via onderstaand inschrijvingsformulier of klik hier.