COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit

 syndicalepremie

 

 

 

 

 
 
 
 
Je kan je vanaf heden inschrijven voor de infodagen eind augustus.

vorming VA/LOC - najaar 2019

volgt later

data en locaties

  • maandag 7 oktober 2019 in zaal Ruytershove te Izegem (VOLZET)
  • donderdag 10 oktober 2019 in zaal Puur ('t Rozenhof) te Klerken (VOLZET)
  • maandag 14 oktober 2019 in Salons Denotter te Zedelgem (VOLZET)
  • donderdag 17 oktober 2019 in zaal Broeders Maristen te Pittem (VOLZET)
  • donderdag 24 oktober 2019 in Xpo Meeting Center te Kortrijk

agenda

Ontvangst vanaf 8.30.
We beginnen stipt, eind van de dag is om 16.00.

inschrijven 

U kunt zich inschrijven voor deze vorming tot 5 dagen voor de vormingsdag .
Wie niet ingeschreven is, kan niet deelnemen.
Wij stellen voor om, indien mogelijk, per scholengemeenschap bij een vormingsplaats aan te sluiten. Een syndicale vrijstelling ontvangt u na inschrijving.

De vakbondsafgevaardigde is de vertegenwoordiger van het personeel van de school. Hij/zij oefent het mandaat uit in overeenstemming met de doelstellingen van het COV. De vakbondsafgevaardigde is een heel belangrijke schakel in de organisatie en de school.

Daarom heeft elke vakbondsafgevaardigde en personeelsvertegenwoordiger het recht om deel te nemen aan vormingsdagen die georganiseerd worden door de representatieve vakorganisaties.

Dit is uitdrukkelijk bepaald in de syndicale statuten: voor het gesubsidieerd vrij onderwijs in artikel 41 en 52 van het decreet van 5 april 1995 betreffende de lokale onderhandelingscomités en voor het gesubsidieerd officieel onderwijs in artikel 82 van het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet op het syndicaal statuut. Het niet kunnen voorzien in een korte vervanging doet geen afbreuk aan het recht op vorming.

Je kan inschrijven via dit inschrijvingsformulier.