COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

 

Lidmaatschap

Verzeker je van: 

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit

 syndicalepremie

 

 

 

 

 
 
 
 
Schrijf je in voor de vorming CPBW van 27 april.

vorming CPBW - voorjaar 2022

 

Aan de leden Inspraakorganen Arbeidswelzijn (CPBW, AB(O)C, BC, TC, HOC, LOC CBE)

Aan alle preventieadviseurs

Aan vakbondsafgevaardigden (van instellingen zonder bovenvermelde inspraakorganen)

datum en locatie

  • woensdag 27 april 2022 vanaf 9.00 tot 12.00 in Salons Denotter te Zedelgem

agenda

Corona bepaalt stilaan minder onze beroepsactiviteiten. We pikken de draad op van de ‘normale’ vorming Arbeidswelzijn. In het eerste deel focussen we ons op de structuren die als taak hebben de directies en het Comité te ondersteunen in het uitrollen van een welzijnsbeleid en de recente wetswijzigingen. Nadien wijzen we vanuit onderzoeksresultaten op de noodzaak van een welzijnsbeleid in onderwijs en welke onderwerpen het Comité op de agenda kan plaatsen. En hoewel de pandemiewet niet meer geldt, dienen directies toch nog maatregelen nemen om de gezondheid van hun personeel te garanderen.

We bespreken deze onderwerpen:

  • We bekijken de interne en externe preventiediensten vanuit verschillende invalshoeken en de rol van het Comité hierbij: de aanstelling van de interne en externe (coördinerende) preventieadviseurs (de arbeidsarts, de preventieadviseur psychosociale aspecten), hun taken en opdrachten, de tijdsbesteding, wat kost een externe dienst, welke rol hebben ze in het Comité, de nieuwe wetgeving betreffende de opdrachten van de externe preventiedienst en de bedrijfsbezoeken, hoe verloopt het sociaal overleg wanneer er geen comité noch VA is: de rechtstreekse personeelsparticipatie …

  • Meten is weten. Werkbaarheid in onderwijs wordt meer en meer in kaart gebracht. We bespreken resultaten, onderwerpen waarvoor het lokale Comité bevoegd is:
De psychosociale risico’s: de mate van inspraak, erkenning door … , wie ondersteunt wie, het werkklimaat op school, stress, aanwezige negatieve gevoelens op het werk, het veiligheidsgevoel, geweld op de werkvloer, zijn er getuigen, wie zijn de daders …

De fysische werkomstandigheden: de staat van de lokalen, de materiële voorzieningen. De gezondheid, wie zorgt voor de gezondheid op school, zijn we op de hoogte van onze rechten, maken we gebruik van de medische zorg, … Met deze cijfers kan je aan de slag


  • Epidemieën in de welzijnswetgeving: de (Corona-)pandemiewet is gedeactiveerd maar de Generieke gids nog steeds (tijdelijk) van kracht !! Directies moeten nog steeds maatregelen blijven nemen ook zonder corona …

ik schrijf me in  → 

inschrijven 

Deze vorming kadert binnen de wettelijk vastgelegde vorming voor Comitéleden (art. II.7-30). Het Comité bevoegd voor arbeidswelzijn.

De vorming heeft fysiek plaats conform de dan geldende coronaregels.
Mochten de maatregelen alsnog verstrengen dan gaat de vorming via Teams door. Jullie zullen tijdig verwittigd worden tezamen met de link naar de Teamsmeeting en de nodige documenten.

Inschrijven kan tot woensdag 20 april 2022 via deze link.
Het attest voor syndicaal verlof worden bezorgd na de vormingsdag.

Kan je niet aanwezig zijn op de vormingsdag van je provincie, dan kan je eventueel nog aansluiten bij de vorming in een andere provincie. De andere vormingsdagen vind je op de COC-website onder het vak Activiteiten.

Neem je niet deel aan de vorming, dan vernemen we dat ook graag. Je kan in het inschrijvingsformulier bij de verontschuldiging de reden van je afwezigheid vermelden; daar leren we uit.